Насреща сме с нашите експерти от различни сфери при
всяка ваша стъпка.

Венцислав Янков
управляващ собственик
Управлява, ръководи и координира цялата търговска и строителна дейност. Занимава се с осигуряването и развитието на бизнес проекти и контакти с клиенти. Собственик и управител на фирми “ВИ БИЛД”, “Водна техника” и “Апартисимо”.
Наталия Василева
юридически отдел
Отговаря за юридическите отношения на дружествата с партньори и клиенти. Управляващ партньор в брокерска агенция “Апартисимо”, предоставяща услуги в сферата на покупко-продажба, наеми и управление на недвижими имоти.
Ани Янкова
финанси и счетоводство
Финансов и счетоводен ръководител в дружествата “ВИ БИЛД” и “Водна техника”. Отговаря за целия спектър на административна и офис дейности.
Илиан Георгиев
ръководител механизация и материална част
Ръководи управлението и мениджмънта на дружество “Водна техника”. Тясно специализиран в процеса по предоставяне на услуги, свързани с изграждане на поливни и помпени системи, както и Отговорник по наличности в механизацията и материалната база на дружествата “ВИ БИЛД” и “Водна техника”.
Илиян Свинаров
контрол (надзор) проекти
Осъществява контрол и обследване на целия строителен спектър от започването до завършването на проектите. Ръководи и консултира всички действащи работни групи по отделните етапи на строителство. Специализиран в сферата на вътрешните довършителни работи.
Иво Гундeрoв
технически ръководител
Отговорник и технически ръководител на строителни обекти. Осъществява цялостен контрол по изграждането на конкретни еднофамилни и многофамилни жилищни сгради.
Лъчезар Апостолов
технически ръководител
Отговорник и технически ръководител на строителни обекти. Осъществява цялостен контрол по изграждането на конкретни еднофамилни и многофамилни жилищни сгради.
Ия Христова
oфис администрация и реклама
Обработка на офис административна работа, оформяне на първично счетоводство и контакт със служители и клиенти на дружествата. Рекламен маркетинг и поддържане на онлайн визитка на дружествата.
Георги Йорданов
организатор на проекти и съпорт на клиенти
Организира строителната дейност по обекти и координира контакта с клиенти и техните индивидуални изисквания и нужди към работния процес.
Николай Петров
координатор снабдяване и логистика
Координира богат набор от дейности на дружествата. Занимава се с техническото и организационно подпомагане на всички служители и бизнес партньори във фирмата.
Георги Стоянов
специалист ПТО (производствено-технически отдел)
Отчита и контролира актуването на извършеното строителство. Извършва подготовка на оперативни данни и справки. Изготвя количествени сметки на база на техническа документация.
Кристина Стойнева
технически сътрудник и обработка на документи
Обработка на първично счетоводство, документация и офис кореспонденция.